Rengjøring og vedlikehold

Duette® / Honeycomb, plisse-, lamell-, panel- og rullegardiner samt Duo Rullegardin
For Duette® / Honeycomb, plisse-, lamell-, panel- og rullegardiner er jevnlig støvtørking med en myk kost eller fjærkost som regel tilstrekkelig. Flekker kan evt. fjernes forsiktig med en godt oppvridd klut - kan dessverre gi skjolder. Ved rengjøring av vinduet må vann og etsende rengjøringsmidler ikke komme i kontakt med stoffet. Ved motordrevne systemer må motorens deler ikke komme i kontakt med vann, basiske oppløsninger eller syrer. Eventuelle skader påført i forbindelse med rengjøring av produktet garanterer UNIG ikke for.
 
Persienner
For persienner er jevnlig støvtørking med en myk kost eller fjærkost som regel tilstrekkelig. Persiennen kan også med fordel støvsuges med et lite munnstykke med børste. Ved mer gjenstridig smuss kan persiennen rengjøres med en fuktig klut godt vridd opp i lunkent vann tilsatt et mildt oppvaskmiddel. Ved rengjøring av vinduet må vann og etsende rengjøringsmidler ikke komme i kontakt med persiennen. Ved motordrevne systemer må motorens deler ikke komme i kontakt med vann, basiske oppløsninger eller syrer. Eventuelle skader påført i forbindelse med rengjøring av produktet garanterer UNIG ikke for. 

Cookies policy