Personvernpolicy

I denne personvernpolicyen beskrives hvordan UNIGgardin A/S CVR-nr. 29788502, Postboks 4691 Nydalen, NO-0405 Oslo («UNIGgardin» eller «vi») samler inn og bruker de personopplysningene som du etterlater og/eller avgir når du besøker vår hjemmeside samt bruker de forskjellige tjenestene og funksjonene som vi tilbyr på hjemmesiden.

UNIGgardin A/S er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som samles inn og behandles via hjemmesiden.
 

1. Innsamling av personopplysninger

Ved bruk av hjemmesiden og de tjenestene som er tilgjengelige på hjemmesiden, kan det skje at vi samler inn personopplysninger om deg. Det vil alltid fremgå i forbindelse med avgivelsen av opplysninger om avgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gjennomføringen av den ønskede handlingen.

De typer personopplysninger som samles inn, kan f.eks. omfatte:

 • Kontaktopplysninger, blant annet navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer og lignende
 • Identifikasjonsopplysninger
 • Kjøpshistorikk

Innsamling av dine personopplysninger skjer i ett eller flere av tilfellene nevnt nedenfor:

 • Når du kjøper varer online på uniggardin.no
 • Når du bestiller produktprøver
 • Når du melder deg på vårt nyhetsbrev
 • Når du kommuniserer med oss
 • Når du bruker hjemmesidens øvrige funksjoner og tjenester
   

2. Bruk av personopplysninger, formål og behandlingsgrunnlag

Vi samler inn og bruker personopplysninger i forbindelse med de tjenestene og formålene som er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personopplysninger for andre formål, hvis vi er berettiget eller forpliktet til dette ifølge lovgivningen.

Personopplysninger samles inn og brukes til følgende formål:

 • Gjennomføring av ordrer i vår nettbutikk
 • Utsendelse av produktprøver
 • Utsendelse av nyhetsbrev, tilbud, invitasjoner til events m.m.
 • Markedsføring generelt
 • Svar på dine henvendelser
 • Evaluering og utvikling av produkter og tjenester
 • Statistikk og analyse

Vårt grunnlag for behandling av dine personopplysninger vil i visse tilfeller være oppfyllelse av en avtale inngått mellom deg og UNIGgardin. Behandlingen kan også være nødvendig for å oppfylle forespørsler mottatt fra deg. I tillegg behandler vi dine personopplysninger på grunnlag av vår legitime interesse i å foreta markedsføring, utvikle eksisterende samt nye tjenester og produkter, utarbeide analyser og statistikk for våre kundesegmenter og produkter.

Vi gjør oppmerksom på at bruk av dine personopplysninger til utsendelse av markedsføringsmateriale bare finner sted hvis du først har gitt ditt uttrykkelige samtykke, med mindre loven gir mulighet for at vi kan kontakte deg uten at du først avgir ditt samtykke.

UNIGgardin fører statistikk over hvilke områder av hjemmesiden brukerne våre besøker, og hvilke produkter brukerne foretrekker. Ved hjelp av de dataene vi samler inn, får vi kjennskap til brukernes anvendelse av hjemmesiden. Denne informasjonen bruker vi til å forbedre hjemmesiden. Vi bruker også data om alle våre brukeres navigasjon for å forstå hvordan brukerne våre som en samlet gruppe bruker hjemmesiden, og forsøker på bakgrunn av dette å gjøre nettstedet bedre. Vi kan ikke se hvor du kommer fra eller surfer til på Internett når du forlater vår hjemmeside. I tillegg samler vi inn informasjon om hvilke produkter brukerne våre som en samlet gruppe foretrekker. Denne informasjonen bruker vi også til å forbedre hjemmesiden.
 

3. Deling av personopplysninger

Med henblikk på å oppfylle formålene nevnt ovenfor kan dine personopplysninger bli overlatt til tredjeparter, som etter avtale leverer relevante tjenester til UNIGgardin eller som på annen måte behandler personopplysninger på vegne av og i overensstemmelse med instruks fra UNIGgardin. 

Det kan skje at vi gir dine personopplysninger videre til tredjeparter hvis du har gitt samtykke til dette. I tillegg kan det skje hvis det er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i.

Det kan også under visse omstendigheter og i henhold til lovgivningen være nødvendig å gi videre opplysninger til rettslige myndigheter. Det kan også skje at vi gir opplysningene videre hvis det er nødvendig for å fastlegge eller forsvare rettskrav.

I tilfelle av omstrukturering eller helt eller delvis salg av virksomheten vil videreformidling av persondata skje i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger.
 

4. Sletting av personopplysninger

Dine personopplysninger blir slettet når vi ikke lenger har behov for å behandle dem for å oppfylle ett eller flere av formålene nevnt ovenfor. Opplysningene kan likevel behandles og oppbevares lenger i anonymisert form, eller hvis vi er forpliktet til dette ifølge lovgivningen.

Vi bruker cookier (informasjonskapsler) på vår hjemmeside. Du kan lese mer om vår bruk av cookier i vår Cookiepolicy, som du finner her.

Formålene med bruk av informasjon som samles inn via cookier er:

 • å administrere, forbedre og optimalisere vår hjemmeside, våre tjenester og din brukeropplevelse,
 • kunde- og brukeranalyser og segmentering for bedre å kunne forstå våre kunder og brukere, og med det forbedre og tilpasse våre tjenester til kunder og brukere,
 • statistiske formål.
   

6. Sikkerhet

Vi har implementert passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå. Dermed gjør vi vårt beste for å sikre kvalitet og integritet for dine personopplysninger.

Ved gjennomføring av bestillinger i nettbutikken sendes din kredittkortinformasjon direkte til vår betalingsleverandør. UNIGgardin har derfor ikke tilgang til din kredittkortinformasjon.
 

7. Dine rettigheter

Du har rett til å få innsikt i de personopplysninger som vi behandler om deg, med visse unntak som er fastsatt i lovgivningen.

I tillegg kan du gjøre innsigelse mot innsamling og viderebehandling av dine personopplysninger. Du har også rett til å korrigere dine personopplysninger eller be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger.

På din skriftlige forespørsel vil vi slette de personopplysningene vi har registrert om deg, uten unødig opphold, med mindre vi kan fortsette behandlingen på et annet grunnlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for å kunne gjøre opp eller gjøre et rettskrav gjeldende, eller hvis det er nødvendig for inngåelsen av en avtale med deg

I tillegg har du i visse tilfeller rett til å få utlevert de personopplysningene vi har registrert om deg, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format samt be oss om å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.
 

8. Tilbakekallelse av samtykke

Du kan til enhver tid tilbakekalle eventuelle samtykker som du måtte ha gitt, f.eks. i relasjon til nyhetsbrev. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, kan du kontakte oss på info@uniggardin.no eller 21 93 06 14 eller bruke avmeldingslinken i de henvendelsene du mottar fra oss.
 

9. Linker til andre hjemmesider m.m.

Vår hjemmeside kan inneholde linker til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlig for innholdet på andre hjemmesider (tredjepartshjemmesider) eller for de prosedyrene slike tredjeparter har for innsamling og behandling av personopplysninger. Når du besøker en tredjeparts hjemmeside, bør du lese hjemmesideeierens personvernpolicy og andre relevante policyer.
 

10. Endring av personvernpolicyen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernpolicyen grunnet vesentlige endringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede tjenester eller for å forbedre hjemmesiden.
 

11. Kontakt

Hvis du ønsker at vi oppdaterer, endrer eller sletter de personopplysningene vi har registrert om deg, ønsker å få tilgang til de personopplysningene som behandles om deg, eller hvis du har spørsmål til retningslinjene ovenfor, kan du kontakte oss som angitt nedenfor:

UNIGgardin A/S
Postboks 4691 Nydalen
NO-0405 Oslo
info@uniggardin.no
21 93 06 14
 

12. Klageadgang

Hvis du ønsker å klage over behandlingen av dine personopplysninger, kan du alltid kontakte oss via e-post eller telefon som angitt i punkt 11. Du kan også kontakte Datatilsynet, som angitt nedenfor:

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep
0034 Oslo
Telefon 22 39 69 00
E-post postkasse@datatilsynet.no

Version 1.2, 24. mars 2022


Cookies policy